شکلات پسته ای ۵۵ درصد داماک

۴۷,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ 55%damak با مغز پسته درجه یک

شکلات پسته ای 55 درصد داماک
شکلات پسته ای ۵۵ درصد داماک

۴۷,۰۰۰ تومان