شکلات دوبل آلبنی اولکر (albeni)

۱۴,۵۰۰ تومان

بیسکوییت کارامل با روکش شکلاتی آلبنی 30% دوبل
شکلات دوبل آلبنی اولکر (albeni)

۱۴,۵۰۰ تومان