شکلات تلخ کیت کت چهار انگشتی

۳۲,۰۰۰ تومان

کیت کت تلخ 70 درصد 41/5 گرمی NESTLE Kitkat Dark 70%

شکلات تلخ کیت کت چهار انگشتی
شکلات تلخ کیت کت چهار انگشتی

۳۲,۰۰۰ تومان