باکس شکلات دست ساز ولنتاین

۱۸۵,۰۰۰ تومان

محتویات بسته: شامل چهار عدد شکلات قلبی، دو عدد شکلات طرح لب و دو عدد شکلات طرح Love

  • شکلات قلبی: شکلات شیری و فیلینگ قهوه
  • شکلات طرح لب: شکلات شیری و فیلینگ قهوه
  • شکلات طرح Love: شکلات سفید و فیلینگ کارامل
  • شکلات تبلتی طرح Love: شکلات سفید، فیلینگ قهوه
باکس شکلات دست ساز ولنتاین
باکس شکلات دست ساز ولنتاین

۱۸۵,۰۰۰ تومان