باکس شکلات دست ساز مرمر

۲۸۳,۰۰۰ تومان

محتویات بسته: شامل سه عدد شکلات دست ساز سیگار برگ و هشت عدد شکلات ماربل

  • سیگار برگ: پوسته اش شکلات شیریه، داخل سیگار گاناش قهوه
باکس شکلات دست ساز مرمر
باکس شکلات دست ساز مرمر

۲۸۳,۰۰۰ تومان