باکس شکلات دست ساز سیگار برگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

محتویات بسته: شامل چهار عدد شکلات دست ساز سیگار برگ و جعبه چوبی

  • سیگار برگ: پوسته اش شکلات شیریه، داخل سیگار گاناش قهوه
شکلات دست ساز سیگار برگ
باکس شکلات دست ساز سیگار برگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان