باکس شکلات دست ساز احساس

۲۳۰,۰۰۰ تومان

محتویات بسته: شامل سه عدد شکلات قلبی، سه عدد شکلات طرح لب و سه عدد شکلات طرح love

  • شکلات قلبی: شکلات شیری و فیلینگ قهوه
  • شکلات طرح لب: شکلات شیری و فیلینگ قهوه
  • شکلات طرح Love: شکلات سفید و شیری با فیلینگ کارامل و قهوه
باکس شکلات دست ساز احساس
باکس شکلات دست ساز احساس

۲۳۰,۰۰۰ تومان